• ale@otenet.gr

Η Περιφέρεια Κρήτης προωθεί τους βιώσιμους Στόχους του ΟΗΕ για την ανάπτυξη

  • 30 Σεπτεμβρίου 2019

Υπεγράφη σήμερα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΕΠΠΕΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης για την ενσωμάτωση και προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ. Η Περιφέρεια Κρήτης στα πλαίσια του αναπτυξιακού της ρόλου, της συνεργασίας της με άλλους φορείς και της διαρκούς προσπάθειάς της για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού, προτίθεται να συμβάλει στην επίτευξη των 17 ΣΒΑ και των 169 σχετικών υποστόχων, προωθώντας κρίσιμες δράσεις για την επίτευξη περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, κοινωνικής ένταξης και οικονομικής ανάπτυξης.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με το νέο Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης  Παναγιώτη Τσακαλίδη, παρουσία του Διευθυντή του ΚΕΠΠΕΑ και επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος καθηγητή Δημήτρη Ξενάκη, του καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Κώστα Μανασάκη, των Αντιπεριφερειαρχών Ευρωπαικών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργου Αλεξάκη, Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρου Βαμβακά, Πρωτογενή Τομέα Μανόλη Χνάρη, και των Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Ζαχαρία Δοξαστάκη και Νίκου Ξυλούρη και της διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης Ελένης Χατζηγιάννη.

Με την σύμβαση αυτή, όπως αναφέρθηκε,  εγκαθιδρύεται η συστηματική συνεργασία των δύο φορέων και η υποστήριξη, μέσω σχετικών αναπτυξιακών μελετών, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης προς την Περιφέρεια Κρήτης για το σχεδιασμό πρωτοβουλιών προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή και ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε επίπεδο περιφερειακών στρατηγικών και πολιτικών. Ειδικότερα, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνει το πλαίσιο των ΣΒΑ στην Περιφέρεια Κρήτης το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναλαμβάνει: (α)  τη μελέτη καλών πρακτικών για την προσαρμογή των  ΣΒΑ σε Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (β) τη διάγνωση του δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στο πλέγμα δράσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της, και (γ) την πρόταση δράσεων για την αξιοποίηση των ΣΒΑ προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης σε δηλώσεις του ανέφερε ότι, «Ξεκινήσαμε πρώτοι από την Περιφέρεια μας σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών την πρωτοβουλία και είχαμε και την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης στη Νέα Υόρκη την έδρα του ΟΗΕ. Θέλουμε να συμβάλουμε στους 17 στόχους για την βιώσιμη ανάπτυξη και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης να αναδείξουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε προς όφελος του περιβάλλοντος και ευρύτερα των πολιτών».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Παναγιώτης Τσακαλίδης «Το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα βοηθήσει την Περιφέρεια Κρήτης με συστηματικό τρόπο να γίνει η προτεραιοποίηση των στόχων τα επόμενα χρόνια. Σημαντικό επίσης είναι το πώς η εκπαίδευση θα μπορέσει να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία, με περιβαλλοντικούς στόχους, με την δια βίου μάθηση κ.α.».

Ο Διευθυντής του ΚΕΠΠΕΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος καθηγητής Δημήτρης Ξενάκης σημείωσε από την πλευρά του: «Η σχετικότητα των ΣΒΑ με τις Περιφέρειες είναι πολλαπλή, καθώς προσφέρουν κοινούς όρους για την περιγραφή και την επίτευξη βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, ενώ παρέχουν ευκαιρίες για νέες εταιρικές συνέργειες μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μη κερδοσκοπικών οργανισμών και επενδυτών προς την ανάπτυξη νέων λύσεων για μια σειρά περιφερειακών θεμάτων».

Στο πλαίσιο αυτό, η επίτευξη των ΣΒΑ θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις πρωτοβουλίες και την πρακτική των περιφερειών που βρίσκονται κοντά στο επίπεδο όπου οι δράσεις παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα, με μια πιο διαφανή, ευέλικτη και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία.

Πρέπει να τονιστεί πως ήδη και στο πλαίσιο της συνεργασίας και της διαβούλευσης, στις 23 Απριλίου 2019, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο «Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και η Ενσωμάτωση τους στις Περιφερειακές Στρατηγικές» όπου παρουσιάστηκε ο Οδικός Χάρτης προσαρμογής της Περιφέρεια Κρήτης και αναγνωρίστηκε ότι είναι First Mover μεταξύ όλων των Περιφερειών στην Ελλάδα και λειτουργεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εξάλλου, η Περιφέρεια Κρήτης αναπτύσσει ήδη δραστηριότητες προς την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην στρατηγική της μέσω της υλοποίησης δεκάδων ευρωπαϊκών έργων βασισμένων στους κύριους πυλώνες της γαλάζιας, πράσινης και κυκλικής οικονομίας. Τα ευρωπαϊκά αυτά έργα, που αφορούν τα κυριότερα χρηματοδοτικά πλαίσια (H2020, Interreg MED, Interreg EU, Interreg Ελλάδα-Κύπρος, ADRION, LIFE κ.α.) εστιάζουν σε θέματα κυκλικής οικονομίας και αλυσίδων αξίας, βιώσιμου τουρισμού, προστασίας οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κλιματικής αλλαγής, χαμηλής οικονομίας άνθρακα, παράκτιου και θαλασσίου περιβάλλοντος, αγροδιατροφής και τοπικών προϊόντων κτλ.

Με την ενίσχυση των συνεργειών του τετραπλού έλικα, δηλαδή μεταξύ του δημοσίου τομέα, των ερευνητικών / ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κοινωνίας πολιτών και του επιχειρηματικού κλάδου της Κρήτης ωθεί την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων για την ενίσχυση της τοπικής οικονομία. Παράλληλα, μέσω της δυναμικής ευρωπαϊκής παρουσίας της Περιφέρειας Κρήτης στα ευρωπαϊκά fora, η Κρήτη βρίσκεται προς την ορθή κατεύθυνση για την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας 2030, για τη βιώσιμη ανάπτυξη.